Havalandırma Firması, Havalandırma Sistemleri, Havalandırma Çeşitleri

Genkar Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Neden Endüstriyel Havalandırma Sistemleri Gereklidir?

Endüstriyel havalandırma sistemleri, ortam ne kadar kirleniyor olursa olsun, tüm havalandırma ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlanır. Üretim tesislerinde meydana gelen kötü koku, buhar, egzoz gazı gibi birçok kirletici madde, üretim esnasında oluşur. Üretim esnasında oluşan bu maddeler, toplanır ve filtreden geçirilerek süzülür. Böylece iç hava kalitesi daha performanslı ve verimli hale getirilir. Havalandırma sisteminin kurulmaması durumunda, iç mekandaki hava kalitesi düşmeye başlar, alan konforu bozulur. Bunun anlamı ise insan sağlığının riske girmesi ve çalışma veriminin düşmesidir.

 

Fabrika, atölye vb. işletmelerin, üretim alanlarında kullanılan, ham madde ve kimyasallar, havaya zararlı partiküller ve gazlar yaymakta ve çalışanların sağlığını tehlikeye atmaktadır. Endüstriyel havalandırma sistemleri, endüstriyel işletmeler ve tesislerde sıklıkla kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerin öncelikli amacı, tesislerde çalışan kişileri korumaktır. Zira bakıldığında endüstriyel işletmeler, tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere birçok kimyasalın üretildiği veya işlendiği tesislerde kullanılan sistemlerdir. Dolayısı ile bu materyallerden çalışanların korunması, endüstriyel havalandırma sistemlerinin en temel işlevlerinden birisidir. Endüstriyel havalandırma sistemleri aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmasında da oldukça avantajlı durumda olan sistemlerdir. 

Endüstriyel Havalandırma Sistemi Bakımı Nasıl Yapılmaktadır!

Endüstriyel havalandırma sistemi kurulduktan sonra, belli periyotlar içinde bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir. Sistemin bakımı yapılırken;

Hava filtrelerini tıkalı olup olmadığına bakılır, Taze havanın yeterli olup olmadığı kontrol edilir, Fan kayışının sağlamlığına bakılır, Fan kayışının doğru yerleşip yerleştirilmediğine bakılır, Kanal hattında, tozdan kaynaklı herhangi bir tıkanma olup olmadığına bakılır, Kanal hattının, sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilir.


Aramalar : endüstriyel havalandırma sistemleri, endüstriyel havalandırma sistemleri fiyatları, endüstriyel havalandırma, endüstriyel havalandırma sistemleri çeşitleri,